top of page

Gårdens förr i tiden

Prästgårdarna är ett stycke svensk kulturhistoria.

Under hundratals år utgjorde prästgårdarna självklara centralpunkter i varje församlings liv. Hit vände sig sockenborna i både sorg och glädje.  Efter en donation 

till minne av Sven son till en av bygdens stora jordägare donerades mark till en ny Prästgård för Blacksta och Vadsbro .


Platsen med sitt ljusa och vackra läge låg mellan de båda kyrkorna. Här uppfördes en en ny prästgård i Patricier 

stil med engelsk park, grusgångar, välklippta häckar, 

frukt och köksträdgårdar. Platsen fick även namnet Svenhem. Till prästgården kom människor i olika 

skeden i livet och i den lummiga parken har även hållits Midsommarfirande, Kafferep och musik genom åren.

Svenhem Gård idag

1984 såldes Svenhem Gård av Svenska kyrkan och har 

sedan dess varit privatbostad. Gården har varit ganska tyst 

under många år och historien om gården föll i glömska. 


För oss som idag bor här är det viktigt att förvalta gårdens historia och även lyfta fram den fantastiska bygden Blacksta 

och Vadbro. Sedan en tid tillbaka renoveras och återställs 

gården sakta och försiktigt till sin forna glans. 

De gamla lindarna finns kvar i den lummiga parken 

och under sommaren arrangerar vi ibland konserter 

med kaffe och hembakt bröd så som det var en gång i tiden. 

bottom of page